”El-keşşaf” artık Türkçe’de

57

10. yy’da yaşamış Fars kökenli İslam filozofu ve alimlerinden Zemahşerî’nin en önemli eseri sayılan “El Keşşaf” Türkçe’ye çevrildi.

el-kessaf-artik-turkcede10. yy’da yaşamış Fars kökenli islam filozofu ve alimlerinden Zemahşerî’nin çok sayıda müellif ve müfessir tarafından kaynak kitapolarak kullanılan, birçok faklı dile çevirilen ve “Keşşâf Tefsiri” olarak bilinen tefsiri “El Keşşaf”ın ilk cildi Ekin Yayınları tarafından yayımlandı.

“El Keşşaf” Kur’an’ı Kerim’in mucizeviliğini, dilindeki incelikleri ve üstünlüğü gözler önüne seren bir tefsir olma özelliğini taşıyor.

“El Keşşaf”ı İslam Ansiklopedisi “Mu’tezile alimlerinden Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) ağırlıklı olarak dirayet metoduyla yazdığı tefsiri” olarak tanımlıyor. Zemahşerî bu tefsiri Adliyye fırkasına mensup alimierin bir tefsir yazması husundaki ısrarlarının yanı sıra hayatının son döneminde Mekke’de mücâvir (komşusu) olarak bulunduğu sırada Emir Ebü’I-Hasan İbn Vehhâs’ın da isteği üzerine 526 (1132) yılında yazmaya başlamış ve iki yılda tamamlamış.

Ekin Yayınlarının İslam Kültürüne önemli bir katkısı olarak sunulan bu çeviri bir proje konumunda. Beher cilt peyderpey yayımlanacak. Kitap basım kalitesi olarak da içeriğine yakışır güzellikte. Kitap aynı zamanda detaylı bir fihrist de barındırıyor.

KAYNAK: HABER7

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here